Introductie

Deze website is strikt persoonlijk maar staat wel open voor al wie er (h)erkenning in mag vinden, het geeft verslag van een begeleidingstraject onder regie van GTB. Een en ander het gevolg van een diagnose die op 50-jarige leeftijd (07/2015) gesteld werd, als basisdocument dient een psycho-technisch onderzoek waarin verschillende ‘stoornissen’ aan het licht werden gebracht. Om verschillende redenen leef ik in sociaal isolement en geestelijke eenzaamheid, om deze reden heb ik dan ook naar hulp gezocht. Met dit initiatief hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren voor lotgenoten, hulpverleners en/of al wie daar interesse zou kunnen tonen.

GTB

Gezien m’n werklozenstatuut volg ik een aangepaste trajectbegeleiding bij GTB, hiermee hoop ik – ondanks de vele pogingen die ik vruchteloos ondernam – een gepaste job te vinden. GTB is gespecialiseerd in trajectbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap. GTB werkt samen met VDAB en een netwerk van gespecialiseerde partners die zorgen voor een aangepaste oriëntering en opleiding. Ik kwam GTB toevallig op het spoor via traditionele trajectbegeleiding, het psycho-technische verslag is er pas gekomen na m’n eerste gesprekken bij GTB. M’n eerste contact met GTB dateert van eind 2014, dit verliep – volgens procedure – via m’n consulent bij VDAB. GTB fungeert als coördinator van dit begeleidingstraject.

VAGGA

Op advies van GTB heb ik contact opgenomen met VAGGA, een laagdrempelig initiatief dat ik – gezien financiële onmogelijkheden – ten zeerste kan waarderen. V.Z.W. VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. VAGGA biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving. Een intakegesprek had plaats in de zomer van 2015, hierin vernam ik dat GTB nauw samenwerkt met VAGGA waardoor een ‘co-creatief’ begeleidingstraject tot stand komt. Dit empowerment-traject neemt een aanvang in maart 2016, startend met een infosessie met alle betrokken partijen.

Levanto

Levanto is de derde partij in het traject, hiertoe wordt besloten tijdens een afrondend adviesgesprek in januari 2016. Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. ‘Iedereen kan iets’, dat is de overtuiging. Levanto gelooft dat ieder mens, hoe kwetsbaar ook, het vermogen heeft te groeien. ‘Samen bereiken we meer’, dat is het vertrekpunt. Levanto ontwikkelt partnerschappen, omdat ze de vooropgestelde missie enkel samen met anderen kunnen realiseren. ‘Creëren is innoveren’, dat is de ambitie. Levanto geeft mee vorm aan een arbeidsmarkt, waar iedereen actief kan zijn. De arbeidsmarktobstakels van vandaag vormen volgens Levanto de speerpunten van morgen. In de missie van Levanto kan ik me zeer goed vinden, aansluitend bij m’n aspiraties en continue (zelf)studie.

Oriëntatie

Naar aanleiding van het psycho-technische onderzoek heb ik alvast een generaliserende oriëntatie opgemaakt, deze mindmap fungeert als een routeplanner. Het is geen statisch gegeven maar laat toe om knelpunten op het spoor te komen en diepgaander te exploreren,  dit model is aanpasbaar wanneer dat nodig moest blijken. Deze oriëntatie geeft richting aan  mijn ‘persoonlijk project’, intens hopend op beterschap.

Doelstelling

Met dit empowerment-traject komen we tot een multi-disciplinaire aanpak waarin ik als ‘klant’ centraal sta, een traject dat loopt over een periode van maximum 18 maanden. Het doel is om via een aantal stages m’n situatie te verbeteren maar ook een job te vinden die aansluit bij m’n aspiraties en onderzoek. Via deze website tracht ik hierover zo congruent mogelijk verslag te maken, dit als een vorm van kennisdeling en therapeutische transcriptie. Deze website kent dan ook een dynamisch karakter, startend met een ruime basis vul ik verder aan naargelang de verloop van dit herstel- en/of begeleidingsproces. Uw reacties en/of aanbevelingen worden gewaardeerd, schroom derhalve niet om hierin constructief te participeren. (lees meer)

Mutua Fides

Werner Van Ginneken

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s